TJÄNSTER


- När du behöver ventliera livet

VÄGLEDANDE SAMTAL


Känner du behov av att prata med någon, att få ventilera livet. Eller att få hjälp med att reflektera över det som är viktigt. Samtalet kan bidra till ökad hälsa och glädje.


Pris 700kr - 50 min

50% Första besöket

Pensionär 25% rabatt på ordinare pris 

COACHING


Jag kan vara ditt stöd på din resa och inspirera till att hitta och stärka sin egen vilja att genomföra positiva förändringar.


Pris 700kr - 50 min

50% Första besöket

Pensionär 25% rabatt på ordinare pris 

KOGNITIV BETEENDETERAPI


KBT innebär att man arbetar med att förändra tankar, beteenden och handlingsmönster som inte är bra för dig, kan leda till att man mår dåligt psykiskt.


Pris 700kr - 50 min

50% Första besöket

Pensionär 25% rabatt på ordinare pris 

MINDFULNESS


Mindfulness - medveten närvaro, en form av träning som består i av att rikta uppmärksamheten på det du vill. Kan användas för att minska stress och oro. 


Pris 700kr - 50 min

50% Första besöket

Pensionär 25% rabatt på ordinare pris 

Innehar F skattsedel


Betala gärna med Swish eller kontant.